Maibaum – Majewo

GMINA WIEJSKA MAIBAUM – MAJEWO

 

 

 

Wieś została założona pomiędzy 1305 i 1312 rokiem, lecz jej przywileje zaginęły. Komtur elbląski Heinrich von Gera wystawił je lokatorowi Johann Klemme.

27-ego stycznia 1331 komtur elbląski Hermann von Öttingen odnowił przywileje w Preußisch Holland (Pasłęk) ówczesnemu wójtowi Peter Klemme. Majewo miało wtedy 60 mórg. Do urzędu wójta należało sześć wolnych mórg. Dla każdej z pozostałych 54 mórg należało rocznie uiścić po pół marki, cztery kury i daninę w zbożu.

11-tego lutego 1398 w sądzie w Kadynach odbywa się rozpatrzenie urzędu wójta we wsi Majewo. Przed komturem Konrad Grafen von Kyburg stawia się wójt Jakob i chłop Hintze Arnold z Majewa. Każdy z nich posiada trzy wolne morgi wójta; dlatego urząd wójta sprawują na zmianę. Ponieważ doprowadziło to do braków, komtur rozstrzyga sprawę inaczej: Jakob odtąd ma sprawować urząd wójta sam i zachować sąd, natomiast Hintze Arnold ma posiadać swoje trzy morgi całkowicie wolne. Wójt Jakob w razie wojny ma stawiać się  na koniu i w zbroi, za to Hintze Arnold za każdy tydzień służby wojskowej ma mu zapłacić ćwierć marki. Wszelkie szkody w służbie wojskowej nie będą przez Hintze pokrywane. Pozostałe obciążenia wójtowskie mają pokrywać wspólnie. Kary wpływające do urzędu wójta z tytułu dużego sądownictwa będą dzielone, lecz kary z małego należą się tylko Jakobowi.

60 mórg, które Majewo otrzymało w czasach Zakonu, posiada ono jeszcze dzisiaj. W czasach polskich Majewo należało do Starostwa Tolkmicko. Lecz często było zastawiane do Elbląga, tak że wieś mimo, że całe starostwo było silnie katolickie, była ewangelicka, do czego mogła przyczynić się bliskość sąsiedniego kościoła ewangelickiego Neu-Münsterberg, który został założony w 1599. Dzisiaj parafia Majewo należy do kościoła Milejewo.

Gdy w 1742 r Starostwo Tolkmickie zostało skontrolowane przez komisję królewską, Majewo posiadało 60 mórg, z tego siedem wolnych należało do wójta. Działka wójta zwiększyła się więc od czasów Zakonu o jedną morgę. Z pozostałych mórg, 11 było nieuprawnych – nazywały się Jacobihufen, 28 podlegało daninie a 14 mórg było pańszczyźnianych.

Po roku 1772 Majewo z całym Starostwem należało do Królewskiego Pruskiego Urzędu Dóbr Skarbowych w Tolkmicku.

Pierwszy przewodniczący gminy Majewo, wybrany na podstawie nowej ordynacji okręgu nazywał się Michael Binding. Od tego momentu jak wszędzie, skończyła się wolność wójta.

Przy spisie ludności z 1. grudnia 1885 Majewo liczyło 704 mieszkańców.

Podczas manewrów okręgowych 10. września 1894 roku w pobliżu Majewa przebywał cesarz i cesarzowa.

W 1906 kompletnie spaliło się dziewięć posiadłości w Majewie.

 

 

Od roku 1909 wieś posiada połączenie drogowe z Milejewem. 10. lipca 1921 został poświęcony pomnik żołnierzy w Majewie.

W Majewie szczególnie długo zachował się stary strój ludowy. W Dniu Niemieckim w Elblągu 4. lipca 1920 r. kilku mieszkańców Majewa ukazało się w tych starych strojach, które nie były już noszone od połowy stulecia.

 

 

Szkoła w Majewie powstała dopiero w czasach pruskich. W roku 1786 jest ona zwana Królewską Szkołą Łaskowości, powstała więc ze środków państwowych. W tym samym roku został zatrudniony pierwszy nauczyciel. Nazywał się Christlieb Martin Block i urodził się w Rügenwalde na Hinterpommern; uczył się chirurgii, został jednak na wędrówce w 1784 r nauczycielem w Königshagen i dwa lata później w Majewie. Szkoła najpierw była oczywiście jak wszędzie, poza kościelnymi, szkołą wędrowną. Lecz już w 1787 Majewo otrzymało budynek szkolny, który został poświęcony w 1788 roku. W tym samym roku Block został sprawdzony przez elbląskiego inspektora kościelnego i szkolnego Webera i następnie zatrudniony. Jak na ten czas miał znakomite umiejętności. W roku 1800 zmarł. Stary budynek szkoły został w 1826 sprzedany za 166 talarów i w tym
samym roku zbudowano nowy budynek na błoniach. Budowa miała jednak wiele usterek i odpowiedzialny radca urzędu Taureck nie zdołał ich usunąć. W 1862 szkołą otrzymała przybudówkę. W 1881 roku Majewo otrzymał o nową szkołę. Poświęcenie odbyło się 28. października. Gdy cesarz jechał 21. czerwca 1899 roku przez Milejewo do Kadyn, szkoła z Majewa utworzyła szpaler. Majewo ma dzisiaj 1020 ha i 671 mieszkańców.

Z książki: „Historia powiatu Elbląg”, lic. dr E. G. Kerstan

 

 

Klub Maibaum

 

 

28. spotkanie Maibaum w dniu 10. czerwca 2007 w Wennigsen

 10.06.2007 byli mieszkańcy Maibaum spotkali się w hotelu Pinkenburg w Wennigsen. Jak w poprzednim roku zostaliśmy serdecznie przywitani i objęci opieką przez Panią Hartmann i jej zespół. Wieczorem 9. lipca 2007 było nas już 18 osób.

Także w tym roku otrzymaliśmy większą liczbę rezygnacjj z uczestnictwa  naszych wiernych przyjaciół. W sumie nie przybyło 17 osób, które były w roku ubiegłym. Za to przybyło 14 osób, które nie były w ubiegłym roku, w tym 5 „nowicjuszy“. Byli to Pani Christa Petzold-Beutel z Bad Oyenhausen, której przodkowie pochodzą z Maibaum, Annika Schultz, wnuczka Helmuta Jepp ze swoim przyjacielem Enrico Franz, którego ojciec także pochodzi z Prus Wschodnich, jak i Christiane Kubsch z mężem Jürgenem, którzy przywieźli do Wennigshausen swoją matkę Hedwig Schwerdtfeger i Gerharda Jaekel.

W ten sposób liczba uczestników osiągnęła 38 osób.

Najpierw pozdrowiłem wszystkich i podziękowałem za liczne stawienie się. Podziękowania otrzymały także młodsze osoby, za przywiezienie do Wennigsen starszych. Oczywiście cieszyliśmy się znowu z naszych wiernych przyjaciół elbląskich Ingrid i Hansa-Otto Leiding z Celle, jak i Edith i Helmuta Wölke z Langelsheim (wcześniej Trunz). Helmut Wölke liczący 87 lat był najstarszym uczestnikiem naszego spotkania. Else i Manfred Bork byli po raz 25. na spotkaniu Maibaum a Edith i Helmut Wölke po raz 20. Z kolei Else i Manfred Bork z Trunkelsberg przebyli największy dystans, 605 km. Dzięki wszystkim, którzy przybyli z bliższa i dalsza.

Miejscową prasę reprezentował Pan Mießen z gazety Deister-Leine-Zeitung, która zamieściła obszerną relację.

Oprócz pozdrowień od mieszkańców Maibaum, którzy nie mogli przybyć, mogłem przekazać pozdrowienia od Hansa Joachima Pfau (Klub Pangritz), Hildy Sucharskiej i Rosemarie Kańkowskiej z mniejszości niemieckiej z Elbląga, szczegółnie tym, którzy uczestniczyli w obchodach 700 – lecia. Także Mieczysława Boczarska z Majewa, główna organizatorka naszej rocznicy, która aktualnie jest ciężko chora, przekazała nam swoje pozdrowienia. Z tego miejsca życzymy jej wszystkiego dobrego i szybkiego dojścia do zdrowia. Pozdrowienia dla wszystkich przekazała także Małgorzata Lądwik z Majewa. Chciała przybyć na nasze spotkanie (pokój w hotelu był już zarezerwowany). W ostatniej chwili coś jednak wypadło. Obie te młode panie z dzisiejszego Majewa chcą poznać byłych mieszkańców Maibaum. Jeśli doszło do tego, że młode panie z Majewa chcą poznać byłych mieszkańców Maibaum, to można powiedzieć, że udało się nam osiągnięcie porozumienia Maibaum i Majewa. Jestem trochę dumny, że mam w tym swój wkład.

Wymieniono następnie zmarłych w ostatnim roku mieszkańców Maibaum i krewnych. Byli to Erna Reichel z domu Schiek, Hildegard Rose z domu Pankrath, Ewald Engelhardt, Minna Binding z domu Vollerthun, Christel Jaekel z domu Bordasch i Helmut Striemer. Dla uczczenia pamięci wymienionych, zmarłych, poległych i zaginionych mieszkańców Maibaum oraz krajanów wszyscy wstali z miejsc.

Potem odśpiewano pieśń Prus Zachodnich.

Odczytano nazwiska tych, którzy od ostatniego spotkania dokonali wpłat na mniejszość niemiecką w Elblągu, Fundację Elbląg, Kuchnię Dla Ubogich w Elblągu i dzieci szkolne w Succase. Ja natomiast podziękowałem wszystkim ofiarodawcom za to, że przy okazji zaproszenia moje wezwanie do ofiarodawstwa, które staje się coraz ważniejsze, spotkało się z takim odzewem. Oczywiście podziękowałem również wszystkim ofiarodawcom na miejscu w Wennigsen. Podkreśliłem również ważną rolę ofiarodawstwa na Fundację Elbląg. Fundacja ta wspiera dzieci niepełnosprawne, rozdziela stypendia dla zdolnej lecz ubogiej młodzieży, wspiera różne projekty w Elblągu i okolicy, także takie które można rozumieć jako porozumienie niemiecko-polskie. Poprzez Fundację Elbląg mamy dobry dostęp do prasy elbląskiej i nie zapomina się dzięki temu o naszym Maibaum lecz w najbardziej pozytywny sposób podkreśla się jego istnienie, co nawet przekracza jego wielkość i znaczenie.

Każda para i pojedyncza osoba otrzymała ode mnie 46-cio stronicowy „Maibaumer Rundschau“, specjalny informator z okazji tego spotkania.

Poza tym za zezwoleniem, znowu skopiowałem wiele materiałów do czytania o Elblągu i okolicy i bezpłatnie udostępniłem do zabrania, min wiele wydań Kuriera Pangritz, fomularzy zgłoszenia członkowstwa w Klubie, największym w Niemczech i osiągającym największe sukcesy Klubie byłych mieszkańców Elbląga i okolic oraz formularze zamówieniowe na Wiadomości Elbląskie. Wyłożone zostały zaproszenia na 30-lecie Klubu Pangritz w dniu 29.09.2007 i ustnie przekazano informację o zebraniu Elbinger Bundestreffen w dniu 5.5 październik 2007 w Herdorf.

Do wglądu wyłożono aktualną statystykę uczestników wszystkich spotkań mieszkańców Maibaum.

Chętnie oglądano wykonany przez mnie fotoalbum z naszych obchodów 700-lecia Maibaum. Chętnie zabierano zdjęcia udostępnione przez Ulricha Hergenhahn. Dziękujemy za to.

Edo Hennwald sporządził listę, na którą wpisywały się osoby zainteresowane wyjazdem autobusowym do starej ojczyzny, w przyszłym roku. Ewentualni kolejni zainteresowani proszeni są o kontakt z Edo Hennwald. Dziękujemy Edo za tą akcję.

Naszemu rodakowi z Elblaga, przyjacielowi i przewodniczącemu Klubu Pangritz, Hansowi Joachimowi Pfau podziękowano za bezpłatne zamieszczenie na jego nowej, internetowej  elbląskiej stronie, strony dla nas mieszkańców Maibaum.

Zgodnie z wieloma życzeniami, znowu zamówiłem breloczki na klucze z herbami Elbląga i Maibaum. Były one sprzedawane a dochód będzie przeznaczony na instytucje elbląskie.

Razem w Erichem Vollerthun z Oer-Erkenschwick odwiedziłem długoletnich gospodarzy Pinkenburga, Wiltrudę i Georga Meinecke. Nasz „Szorsz“ jest od marca 2006 przywiązany do łóżka i wózka inwalidzkiego. Życzymy mu poprawy zdrowia. Także syn Helmut Meinecke zjawił się pierwszego wieczora.

Znowu pragnę podziękować nowej parze małżeńskiej Claudii i Frankowi Hartmann, którzy razem ze swoim teamem zadbali o nas. Pani Hartmann przekazałem już terminy następnych  spotkania do roku 2014.

Dla wykonania zdjęcia grupowego ustawiliśmy się na zewnątrz w ogrodzie rodziny Meinecke. Zdjęcie, jak w poprzednich latach wykonała nasza nowa gospodyni Pani Hartmann. Dziękuję serdecznie Pani Hartmann i Pani Meinecke.

Chcę również podziękować Helmutowi Vollerthun z Oer-Erkenschwick, który pomagał mi przy ozdabianiu Sali i noszeniu ławek, wyładunku i załadunku.

Po kawie większość wyjechała do domów, tak że wieczorem zostało nas 17 osób, które zaplanowały wyjazd do domu dopiero na poniedziałek.

Niniejszym dziękuję wszystkim i kieruję apel do wszystkich byłych mieszkańców Maibaum ale i do krajanów z sąsiednich miejscowości, o liczne przybycie na 29-e spotkanie, które odbędzie się 2 tygodnie po Pfingsten, 25. maja 2008, jak zawsze w hotelu Pinkenburg, 30974 Wennigsen, Hauptstraße 6 (na przeciwko poczty).

 

Erwin Vollerthun

 

 

***

 

 

ZAWIADOMIENIE SPOTKANIE MAIBAUM W DNIU 25. MAJA 2008-04-08

 

Drodzy mieszkańcy Maibaum, drodzy rodacy,

 od naszego ostatniego spotkania znowu upłynął prawie rok, staliśmy się starsi o rok i niestety wielu z nas opuściło świat na zawsze.

 Aby uniknąć wielkiego spadku liczby uczestników, apeluję do wszystkich rodaków z Maibaum i przyległych miejscowości z powiatu Elbląg, o przybycie na nasze 29. spotkanie w dniu  25. maja 2008 w hotelu Pinkenburg, Hauptstraße 6 (na przeciwko poczty), 30974 Wennigsen / Deister, tel. 05103 / 2252 lub 05103 / 705070. Rozpoczynamy o godzinie 11.00.

 Na spotkanie to przygotowałem wiele materiałów. Także w tym roku będzie „Przegląd Maibaum” z wieloma informacjami.

 W interesie naszej starej ojczyzny proszę każdego kto może, o przybycie na nasze spotkanie. Zawsze serdecznie zapraszamy gości. Aby dobrze zaplanować proszę o wcześniejsze, niezobowiązujące zameldowanie się u mnie. Oczywiście także zapraszamy wcześniej nie zgłaszanych gości.

 Wszystkich, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą przybyć, lecz mogą wesprzeć naszą starą ojczyznę, co liczy się coraz bardziej, proszę o wzięcie do serca apelu o datki.

Ofiarodawcom już serdecznie dziękuję w imieniu odbiorców.

 Jeśli chodzi o temat Centrum Wypędzeń, powoli potwierdzają się powody dla których występowałem przeciwko Centrum i Eryce Steinbach. Można mieć różne zdanie o pisarzu i publicyście Raphie Giordano. Jest przecież jednym z pierwszych prominentnych zwolenników planowanego Centrum, którzy wypowiedzieli jednak swoje wsparcie Pani Steinbach  z uzasadnieniem, że w jego koncepcji jest za mało przyczyn naszego wygnania. Giordano nazywa to „światem morderstw spowodowanym przez Niemców”. Wynik jest jednak taki, że Erika Steinbach nam Niemcom, nam wypędzonym z ojczyzny i całym stosunkom niemiecko-polskim już wyrządziła wielką szkodę.

 Chcę tutaj podziękować naszemu rodakowi z Elbląga, Hansowi – Joachimowi Pfau, który odbudował swoją stronę internetową www.hans-pfau-elbing.de, zniszczoną przez hakerów i udostępnia ją nam mieszkańcom Maibaum. Dziękuję rodakowi Hansowi Preuß i Hansowi-Jürgen Schuch, redaktorom Kuriera Pangritz i Elbinger Nachrichten za informacje o naszym spotkaniu i naszych sprawach. Dziękuję także redakcji Deister-Leine-Zeitung w Barsinghausen i gazecie elbląskiej Dziennik Elbląski.

 Mam nadzieję, że 25. maja 2008 w Wennigsen będę mógł powitać wielu mieszkańców Maibaum, rodaków i gości.

 

 

Serdeczne pozdrowienia

 

Erwin Vollerthun

 

***

 

APEL O DATKI

 

Drodzy mieszkancy Maibaum, drodzy elblążanie, drodzy rodacy, tym, którzy chcą wesprzeć ojczyznę Majewo / Elbląg, lub bezpośrednio pomóc ludziom w starej ojczyźnie, podaję możliwości przekazania datków:

 Heimatarbeit Maibaum / Elbing

Konto: Erwin Vollerthun, 86381 Krumbach

BLZ: 720 518 40 – Sparkasse Günzburg-Krumbach

Konto-Nr: 380 180 372          

Hasło: Maibaum / Elbing

 Fundacja Elbląg

Konto: Erwin Vollerthun, 86381 Krumbach

BLZ: 720 518 40 – Sparkasse Günzburg-Krumbach

Konto-Nr: 380 180 372         

Hasło: Stiftung Elbing

 Mniejszość Niemiecka w Elblągu

Konto: Erwin Vollerthun, 86381 Krumbach

BLZ: 720 518 40 – Sparkasse Günzburg-Krumbach

Konto-Nr: 380 180 372         

Hasło: Deutsche Minderheit

 Kuchnia dla Ubogich w Elblągu

Konto: Erwin Vollerthun, 86381 Krumbach

BLZ: 720 518 40 – Sparkasse Günzburg-Krumbach

Konto-Nr: 380 180 372

Hasło: Armenküche Elbing

 Przy wszystkich przekazach proszę koniecznie podawać hasło. Datki na Fundację Elbląg, Mniejszość Niemiecką i Kuchnię Ubogich są corocznie przez mnie osobiście przekazywane wymienionym organizacjom. Każdy ofiarodawca otrzymuje od danej organizacji pokwitowanie. W ten sposób każdy może uczynić coś dobrego.

 Mam nadzieję na liczne datki dla wszystkich organizacji i dziękuję w ich imieniu.

 

 

Serdeczne pozdrowienia

 

Erwin Vollerthun

  

***

 

29. spotkanie mieszkańców Maibaum w dniu 25. maja 2008 w Wennigsen

 W dniu 25.05.2008 mieszkańcy Maibaum spotkali się jak zwykle w hotelu Pinkenburg, w Wennigsen. Powitała nas i zadbała o nas
Pani Hartmann która dzierżawi Pinkenburg. Wieczorem było nas już 15 osób.

 Z powodu chorób oraz ponieważ za niecały tydzień duża grupa mieszkańców Maibaum jedzie autobusem do Elbląga i Majewa (a nie wszyscy mogą sobie pozwolić na dwa duże wyjazdy w tak krótkim czasie) otrzymaliśmy dużą liczbę zawiadomień o nie uczestniczeniu w spotkaniu. W sumie nie przybyło 16 osób, które były w ubiegłym roku .  Przybyło za to 18 osób, które nie były w ubiegłym roku, w tym 12 „nowicjuszy“. Byli to Krystyna i Gerhard Schulz z Pasłęka,  Gertraut Grudinski (przewodniczący Wspólnoty Adl. Blumenau) i Eva Mierau z Adl. Blumenau, Dora Wieczorek (Stoboy), Walter i Doris Beining (przewodniczący Wspólnoty Stoboy i Zespołu Kościelnego Trunz), Heinz Fietkau (Trunz), Werner Urau (Rosenberg), jak i  Harald Bork, Christiane Fricke i Hans-Werner Bunte.

 W ten sposób osiągnęliśmy dumną liczbę uczestników – 40 osób.

 Najpierw pozdrowiłem wszystkich i podziękowałem za liczne przybycie. Podziękowania były  również skierowane do osób młodszych, które przywiozły starszych. Oczywiście cieszyliśmy się z naszych wiernych elbląskich przyjaciół  – Ingrid i Hansa-Otto Leiding z Celle. Najstarszym uczestnikiem spotkania była pochodząca z  Baumgart Hilde Braun ur. Kuhn, licząca  96 lat. Najdalszą drogę na spotkanie przebyli  Krystyna i Gerhard Schulz, ponad  800 km, bezpośrednio z Pasłęka (Preußisch Holland). Dzięki wszystkim, którzy przybyli z dalsza i bliższa, także tym, którzy mimo jazdy do Elbląga przybyli jeszcze do  Wennigsen.

 Serdecznie powitany również został nowy burmistrz  Wennigsen, Pan Christoph Meineke, który mając  29 lat przez długi czas był najmłodszym burmistrzem w Niemczech. Docenił on naszą sytuację i nasze zaangażowanie w porozumienie niemiecko-polskie. Zauważył również, że znamy Wennigsen dłużej (39 lat) niż on ze swoim wiekiem  29 lat. 

Prasa była reprezentowana przez Pana  Mießen z  Deister-Leine-Zeitung, która opublikowała  informację ze spotkania.

 Obok wielu pozdrowień od mieszkańców Maibaum, którzy nie mogli przybyć, przekazałem pozdrowienia od Hansa-Joachima Pfau i Hansa Preußa  (Pangritz-Club), Hildy Sucharskiej i Rosemarie Kańkowskiej z Niemieckiej Mniejszości w Elblągu, jak i  Małgorzaty Lądwik oraz Mieczysławy Boczarskiej z Majewa (Maibaum). Pozdrowienia przekazali również rodacy ze Stoboy i Kirchspiel Trunz (zespół kościelny Milejewo), którzy dzień wcześniej w Langelsheim mieli Spotkanie  Trunz (Milejewo).

 Następnie odczytano nazwiska zmarłych w ostatnim roku mieszkańców Maibaum – byli to   Reinhold Wölk i Emma Jankowski ur. Baasner, współzałożycielka naszego Spotkania Maibaum. Dla upamiętnienia wymienionych, wszystkich zmarłych, poległych i zaginionych mieszkańców Maibaum i rodaków powstano z miejsc.  

 Na koniec odśpiewano naszą pieśń Prus Zachodnich.  

 Odczytano z imienia i nazwiska wszystkich, którzy od ostatniego spotkania przekazali datki na Heimatarbeit Maibaum/Elbing, na Mniejszość Niemiecką w Elblągu, Stiftung Elbing (Fundacja Elbląg) i Kuchnię dla Ubogich w Elblągu. Podziękowałem im za to, że na moje wezwanie do datków swoją, coraz bardziej ważna ofiranością. Poruszyłem także znaczenie datków na Fundację Elbląg. Fundacja ta wspiera dzieci upośledzone, przyznaje stypendia uzdolnionej młodzieży z ubogich rodzin i wspierała również 700-lecie w roku 2005. Fundacja ma na celu również wspieranie takich projektów w duchu porozumienia niemiecko-polskiego, które interesują nas uchodźców z regionu elbląskiego. Tutaj proszę o propozycje jakie projekty możemy i powinniśmy wspierać.   

 Każda para i każda pojedyncza osoba otrzymała opracowany przeze mnie 33-stronicowy „Maibaumer Rundschau“, informator z okazji Spotkania oraz 10-stronicową informację o zyciu Petera Pankrath, który urodził się w Maibaum w roku 1878. Jego życiorys otrzymałem od  Güntera
Mauter, przedstawiciela Heimatkreis Elbing-Stadt i referenta z działu badania historii rodzin w Truso-Vereinigung, który informację tą uzupełnił wieloma danymi.  

 Poza tym znowu za zezwoleniem skopiowałem wiele materiałów o Elblągu i okolicy i wystawiłem do zabrania za darmo, min. różne wydania Kuriera Pangritz, formularze przystąpienia do Klubu Pangritz, największego i najbardziej aktywnego w Niemczech Klubu Stron Ojczystych dla rodaków z Elbląga i okolic, oraz formularze zamówieniowe na Elbinger Nachrichten.  

 Dalej, do wglądu została wystawiona kronika rodzinna, jaką dla rodaków z okolic Ebląga może przygotować   Günter Mauter. Zainteresowani proszeni o zgłoszenie się do Pana  Mautera.

 Także zaktualizowana statystyka dotycząca uczestników Spotkań została wystawiona do wglądu.  

 Naszemu rodakowi, przyjacielowi  i przewodniczącemu Klubu Pangritz, Panu Hansowi-Joachimowi Pfau podziękowano za bezpłatne udostępnie jego nowej strony  www.hans-pfau-elbing.de . Podziękowano również Bogdanowi Kiebzakowi, za aktualizację w języku polskim strony Maibaum na www.elblag-moje-miasto.pl.

 Do sprzedaży znowu oferowano breloczki do kluczy z herbem Maibaum, Elbląga i Prus Zachodnich. Cały przychód zostanie przekazany na organizacje elbląskie.

 Zapowiadają się kolejne wielkie wydarzenia. W przyszłym roku odbędzie się 30. Spotkanie Maibaum, w ciągu 40 lat.

 Pozdrowiłem również Wiltrud Meinecke, długoletnią gospodynię Pinkenburg. Nasz „Schorsch“ Meinecke z powodu złego stanu zdrowia nie mógł nas  odwiedzić. Życzymy mu wszystkiego dobrego.
 

Nasze zdjęcie grupowe znowu wykonała  Pani Hartmann, za co serdecznie dziękujemy.  

 Moje podziękowania kieruję również do Helmuta Vollerthun i Ulricha Hergenhahn, którzy zawsze mi pomagają.  .

 Po wypiciu kawy większość wyjechała i wieczorem było nas jeszcze 13 osób, które w drogę do domu udały się dopiero w poniedziałek.

 Niniejszym wszystkim dziękuję i kieruję apel do wszystkich mieszkańców Maibaum jak i rodaków z okolicznych miejscowości o liczne przybycie na nasze następne 30. Spotkanie Maibaum, ktore odbędzie się 2 tygodnie po Pfingsten, 14. czerwca 2009, jak zwykle w hotelu Pinkenburg,  30974 Wennigsen, Hauptstraße 6 (na przeciw poczty). Do spotkanie tego chcą się dołączyć rodacy ze  Stoboy i Zespołu Kościelnego  Trunz, którzy swoje
spotkania mieli zawsze w Langelsheim. Serdecznie ich zapraszamy.

 Erwin Vollerthun

 

 

 

  Pierwszy wiersz artykułu w prasie – „Porozumienie z Polską i wybaczenie jest celem mieszkańców Maibaum”.

***

Trzydzieste spotkanie mieszkańców Maibaum w Wennigsen 

 

Informacja z Deister-Leine-Zeitung.

 

 

Wennigsen. Grupa „Maibaumer” po raz 30-ty spotkała się w Wennigsen. Są to rodacy z zachodnio-pruskiego powiatu Elbing, który dzisiaj należy do Polski.

Burmistrz Christoph Meineke pozdrowił gości w Pinkenburg i pochwalił zaangażowanie byłych mieszkańców Maibaum w porozumienie niemiecko-polskie. Tym razem w spotkaniu uczestniczyło 68 osób.

Niektórzy goście musieli odbyć długą podróż, aby wziąć udział w imprezie. Byli uczestnicy, którzy dzisiaj mieszkają w Holandii i Australii. Pierwsze spotkanie „Maibaumer” w Wennigsen zorganizował przed 40 laty Reinhold Wiehler. 

Na zdjęciu: Erwin Vollerthun, Marie Wiehler, Rudolf Kolmsee, Gerhard Schulz, Heinrich dehmke, Doris Beining i Krystyna Schulz.

 

 

***

31. Spotkanie Maibaum i 32. spotkanie Trunz  w dniu 6. czerwca 2010 w Wennigsen

6.06.2010 mieszkańcy Maibaum i rodacy ze Stoboi oraz parafii Trunz, jak zwykle spotkali się w hotelu Pinkenburg w Wennigsen. Już wieczorem było nas 27 ludzi.

 Z powodu choroby lub innych przyczyn otrzymaliśmy wiele odwołań. Ale mogliśmy powitać także wiele nowych osób. Byli to Isolde i Horst Kunz, Irmegard Preuß, Gerlinde Schöffel i Katrin oraz Uwe Hennwald. W ten sposób osiągnęliśmy imponującą liczbę 55 osób.

 Przyjechali oczywiście Doris Beining, przewodnicząca wspólnoty gminnej Stoboi i parafii Trunz oraz jej małżonek Walter Beining. Rosemarie Gold nie pozwoliła sobie w swoje urodziny nie być z nami..

 Najpierw pozdrowiłem wszystkich i podziękowałem za liczne przybycie. Podziękowano również młodszym osobom za przywiezienie do Wennigsen starszych. Naszym najstarszym uczestnikiem była Marie Wiehler, licząca prawie 88 lat, wdowa po Reinholdzie Wiehler, założycielu spotkań Maibaum. Oczywiście cieszyliśmy się z naszych wiernych przyjaciół elbląskich Ingrid i Hansa-Otto Leiding z Celle i Krystyny oraz Gerharda Schulz’a, którzy znowy przyjechali bezpośrednio z Pasłęka. Najdalszą podróż odbył Gerhard Schaak (wcześniej Rückenau) z Australii (tam również są miesięczne spotakania mieszkańców Prus Zachodnich).

 Prasa była reprezentowana przez Pana Mießen z gazety Deistek-Leine-Zeitung. Obecna była również gazeta Calenberger Zeitung.

 Obok wielu pozdrowień od rodaków z Maibaum, Trunz, Stoboi itd., którzy nie mogli przybyć, mogłem także przekazać pozdrowienia od Hansa-Joachima Pfau i Hansa Preuß’a (Pangritz-Club), Rosemarie Kańkowskiej i Hildy Sucharskiej z Mniejszości Niemieckiej w Elblągu, przedstawicieli Heimatkreis Günthera Kuhn i Günthera Mauter’a, Hansa-Jürgena Schuch’a (Truso-Vereinigung) jak i Małgorzaty Ludwik i Mieczysławy Boczarskiej z Majewa (Maibaum). Christoph Meineke, burmistrz Wennigsen przesłał przedstawiciela z pozdrowieniami, ponieważ w tym roku nie mógł przybyć. Szczególnie cieszyliśmy się z pisemnych pozdrowień od naszego elbląskiego rodaka i ministra kultury i mediów przy kanclerzu, Pana Bernda Neumann’a MdB.

Następnie odczytano z imienia i nazwiska zmarłych w ostatnim roku rodaków, byli to Horst Wlkp., Kurt Hartmann, Otto Laschewski, Helmut Lenz, Charlotte Meckelburg, Frieda Peper, Dora Hebner, Ernst Fietkau, Hedwig Colmsee, Paul Sipp, Helmut Wlkp., Martha Käßer, Gerhard Jaekel, Erwin Fietkau, Lothar Teichert, Hilde Sach, Hilde Braun i Erich Vollerthun. Dla uczczenia pamięci wyczytanych oraz wszystkich zmarłych, poległych i zaginionych rodaków podniesiono się miejsc.

Potem odśpiewano naszą piosenkę Prus Zachodnich.

Odczytano wszystkich, którzy od ostatniego spotkania złożyli datki na Heimatarbeit Maibaum/Elbing, na Mniejszość Niemiecką w Elblągu, Fundację Elbląg i Kuchnię Dla Ubogich w Elblągu i podziękowałem serdecznie wszystkim ofiarodawcom za ich wkład, o który prosiłem w zaproszeniu na spotkanie i który staje się coraz ważniejszy. Oczywiście podziękowałem także wszystkim ofiarodawcom na miejscu w Wennigsen. Podkreśliłem ważność datków na Fundację Elbląg.

Każda para i każda pojedyncza osoba otrzymała ode mnie 44-o stronicowy „Przegląd Maibaum”, informator specjalnie wydany na to spotkanie jak i informacje o przedstawieniu książki „Wojna – rozpętana, ujarzmiona”, przy której proszono mnie o współpracę. 5 stron informuje o losie mojej rodziny w latach wojny do dzisiaj i mojej działalności dla porozumienia niemiecko-polskiego. Słowo wprowadzające do tej książki napisał minister finansów dr Theo Waigel. Przy przedstawieniu książki mogłem odbyć krótkie rozmowy z Panem dr Theo Waigel i prałatem dr Wilhelmem Imkamp, dyrektorem pielgrzymki Marii Vesperbild.  Prałat Imkamp jest członkiem Kongregacji w Watykanie i honorowym kanonikiem katedry w kwidzynie (Marienwerden).

Poza tym miałem znowu wiele materiałów do czytania o Elblągu i okolicy, które za zezwoleniem skopiowałem i bezpłatnie udostępniłem do zabrania, min. różne wydania Pangritz-Kurier, formularze wstąpienia do Pangritz-Club, największego i najbardziej aktywnego klubu dla rodaków z Elbląga i okolic oraz formularze zamówieniowe Wiadomości Elbląskich.

Poza tym udostępniono do wglądu kronikę rodzin, prowadzoną przez Güntera Mauter’a dla rodaków z okolic Elbląga. Zainteresowani rodacy mogą się do niego zwracać.

Wyłożono także do wglądu zaktualizowaną statystykę o uczestnikach wszystkich spotkań Maibaum.

Naszemu elbląskiemu rodakowi, przyjacielowi i przewodniczącemu Klubu Pangritz, Panu Hansowi-Joachimowi Pfay podziękowano za bezpłatne udostępnienie i aktualizowanie jego nowej strony internetowej www.hans-pfau-elbing.de. Nasze podziękowania skierowane zostały także do Bogdana Kiebzaka, który na swojej stronie www.elblag-moje-miasto.pl także prowadzi stronę o Maibaum. Panu Günterowi Mauter dziękujemy za to, że na swojej stronie www.elbing-land-familienforschung.de przedstawia także Maibaum i inne miejscowości powiatu elbląskiego.

Chętnie kupowano breloczki do kluczy z herbem Maibaum i Elbląga albo alternatywnie herbem Elbląga i Prus Zachodnich. Dochód przeznaczony jest w całości na projekty elbląskie.

Moje podziękowania zostały skierowane także do Ulricha Hergenhahn, który zawsze mi pomaga i podarował nam zdjęcie grupowe z ostatniego spotkania. Henryk Dehmke zakupił 2 skrzynki EB (piwo elbląskie), którego już nie można dostać. Produkowane jest tylko na eksport. Piwo zostało szybko podzielone. Podziękowania dla Henryka Dehmke.

Uważam, że było to znowu udane spotkanie, które wszystkim się podobało.

Po wypiciu kawy większość rozjechała się i wieczorem zostało jeszcze 25 osób, które powrót do domu zaplanowały dopiero na poniedziałek.

Niniejszym dziękuję wszystkim i kieruję apel do wszystkich mieszkańców Maibaum a także do rodaków ze Stoboi, parafii Trunz i okolicznych miejscowości o ponowne liczne przybycie na nasze następne spotkanie, które znowu odbędzie się 2 tygodnie po Pfingsten, 26. czerwca 2011, jak zawsze w hotelu Pinkenburg 30974 Wennigsen, Hauptstraße 6 (naprzeciwko poczty).

Erwin Vollerthun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***

INFORMACJE PRASOWE O SPOTKANIU MAIBAUM 2011

 

Deister-Leine-Zeitung

 

 

UTRZYMYWAĆ PAMIĘĆ O OJCZYŹNIE I PRZYJAŹŃ

 

Wennigsen. Ponad 45 gości przybyło z całych Niemiec na 32. spotkanie mieszkańców Maibaum w hotelu „Pinkenburg”. „Takie spotkania mają służyć zachowaniu pamięci o ojczyźnie i dbaniu o przyjaźń niemiecko-polską” podkreślał rzecznik mieszkańców Maibaum – Erwin Vollerthun. Ponieważ przed kilku laty także byli mieszkańcy Trunz oraz Stoboi w Prusach Zachodnich przyłączyli się do mieszkańców Maibau, było to więc jednocześnie 33. spotkanie mieszkańców Trunz, co zaznaczył E. Vollerthun.

„Jest to prawie jak spotkanie rodzinne i możemy zbierać doświadczenia od starszych” mówił Werner Urau. Dodatkowo wielu uczestników zna się od dzieciństwa, uzupełnił Heinrich Dehmke. Oprócz doświadczeń wymieniane są także recepty jak np. konserwować ogórki, uzupełnia Dehmke. „Takich rzeczy wielu dzisiaj nie umie”.

Spotkania zorganizował po raz pierwszy Reinhold Wiehler, który po ucieczce z Maibaum nową ojczyznę znalazł w Wennigsen. Ponieważ wielu innych z Prus Zachodnich osiedliło się w Północnych Niemczech, miejsce spotkania utrzymano.

 Calenberger Zeitung

 

LUDZIE Z ELBINGA SPOTYKAJĄ SIĘ

 

WENNIGSEN.
Wczoraj nad Deister zjechali się z całych Niemiec mieszkańcy Maibaum, aby przywołać wspomnienia ze swojej ojczyzny. Po raz 32. spotkali się w Wennigsen ludzie z byłego Maibaum w powiecie Elbing, obecnego Majewa w Polsce.

Zrzeszenie mieszkańców Maibaum chce utrzymywać dobre stosunki z Polską i dalej kontynuować pojednanie. Wskazywał na to w gospodzie  Pinkenburg organizator spotkania, Erwin Vollerthun. Vollerthun skrytykował Erikę Steinach, przewodniczącą Związku Wypędzonych. Przez swoje konfliktowe wypowiedzi jest ona przeszkodą na drodze do poprawy stosunków niemiecko-polskich. Rzuca złe światło na zrzeszenia wypędzonych z ojczyzny.

Mieszkaniec Maibaum Geront Thießen, który mieszka obecnie w Garbsen, uważa za rzecz ważną nie zapominanie o ojczyźnie. „Urodziłem się w Elbingu i mam stamtąd wiele żywych wspomnień. Moja rodzina miała tam dom od 1531 roku”, powiedział Thießen.

 

 

Erwin Vollerthun wskazuje na mapie, gdzie leży dzisiejsze polskie Maibaum.

 

 

Uczestnicy spotkania.

 ***

 

36-te spotkanie mieszkańców Maibaum oraz 37-e spotkanie mieszkanców Trunz

w dniu 7 lipca 2015 w Wennigsen

W dniu  07.06.2015 mieszkańcy Maibaum oraz rodacy ze Stoboy i parafii Trunz spotkali się jak zwykle w Hotelu Pinkenburg w Wennigsen. W poprzedzający wieczór było nas 7 osób.

Z powodu choroby, wieku i innych przyczyn otrzymaliśmy znaczną ilość odmów, także od naszych wiernych uczestników. Większość z nich, którzy zameldowali swoją obecność w roku przyszłym, zrealizowała swoją składkę w formie datku. W ten sposób liczba uczestników w tym roku osiągnęła liczbę 15.

Najpierw pozdrowiłem wszystkich i podziękowałem za przybycie. Naszym najstarszym uczestnikiem był Helmut Kunz, liczący sobie prawie 85 lat. Najdłuższy dojazd zaliczyłem ja, około 600 km.

Obok pozdrowień od rodaków z Maibaum, Stoboi, Trunz, którzy nie mogli przybyć, mogłem także przekazać pozdrowienia od Hansa-Joachima Pfau i Hansa  Preußa (Pangritz-Club), Rosemarie Kańkowskiej oraz  Hildy Sucharskiej z Mniejszości Niemieckiej w Elblągu, przedstawiciela okręgowego  Günthera Kuhn i Hans-Jürgen Schuch (Zrzeszenie Truso).

Następnie odczytano nazwiska zmarłych od ostatniego spotkania rodaków, byli to  Klaus Thiel, Frieda Wannmacher z domu Fietkau, Jürgen Salwey, Lothar Schaak, Heinz Meckelburg, Inge Luckmann z domu Gehrmann, Dr. Heinz Lenz, Gertrud Dreher z domu Haese, Heinz Fietkau, Christel Semmler z domu Schäfer und Manfred Wegener. Dla uczczenia pamięci wymienionych, wszystkich zmarłych, poległych i zaginionych rodaków powstano z miejsc.

Odczytano wszystkich, którzy od ostatniego spotkania złożyli datki na Towarzystwo Maibaum/Elbing, dla Niemieckiej Mniejszości w Elblągu, Fundacji Elbląg, Kuchni dla Ubogich w Elblągu i na planowaną dwujęzyczną tablicę pamiątkową w Maibaum. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie podziękowałem.

Każda para i pojedyncza osoba otrzymała wykonany przez mnie 34-o stronicowy  „Maibaumer Rundschau“, specjalny informator na spotkanie Maibaum i Trunz.

Poza tym za zezwoleniem skopiowałem i wyłożyłem do pobrania wiele materiałów o Elblągu i okolicy, min. wydania Kuriera Pangritz, formularze zamówieniowe na gazetę  „DER WESTPREUSSE“.

Udostępniono do wglądu aktualną statystykę liczby uczestników wszystkich spotkań Maibaum.

Naszemu elbląskiemu rodakowi, przyjacielowi i przewodniczącemu Klubu Pangritz, Panu Hansowi-Joachimowi Pfau podziękowano za bezpłatną stroną Maibaum na jego stronie  internetowej www.hans-pfau-elbing.de. Podziękowania skierowano także do Bogdana Kiebzaka, który na stronie  www.elblag-moje-miasto.pl dba o stronę Maibaum w języku polskim.   Podziękowano Panu Güntherowi Kuhn za jego pracę dla Ojczyzny i Panu dr Frankowi  Bokelmann, który zajmuje się dalej stroną Pana Mautera  www.elbing-land-familienforschung.de, na której przedstawiony jest Maibaum i wiele innych miejscowości powiatu elbląskiego. Rodzinie Hartmann podziękowaliśmy za możliwość spotkania w Hotelu Pinkenburg.

Nasze grupowe zdjęcie wykonał w tym roku  Rahel Polley, za co serdecznie dziękujemy.

Jestem zdania, że było kolejne udane spotkanie, które wszystkim się podobało.

Po wypiciu kawy większość wyjechała i wieczorem zostało tylko 7 osób, które w podróż udały się w poniedziałek.

Niniejszym wszystkim dziękuję i kieruję apel do wszystkich mieszkańców Maibaum, jak i rodaków ze Stoboi, parafii Trunz i okolicznych miejscowości, o ponowne liczne  przybycie na nasze kolejne spotkanie 29 maja 2016, jak zawsze do Hotelu Pinkenburg w 30974 Wennigsen, Hauptstrasse 6.

Erwin Vollerthun

 

maibaum

         Nasze zdjęcie grupowe – brak 3 osób, które przybyły znacznie później.                                                                      Foto: Rahel Polley