Impressum

 

 

Właścicielem strony
jest:

Bogdan Kiebzak

Tel.
+48 695 155 604

Strona niniejsza jest
tłumaczeniem z języka niemieckiego strony www.hans-pfau-elbing.de dokonanym za
zgodą jej autora.

Tłumaczenia dokonano z najwyższą
starannością i według najlepszej wiedzy. Tłumacz nie ponosi jednak
odpowiedzialności za wszelkie błędy lub nieścisłości i wynikłe z nich szkody.

Zawartość strony  www.elblag-moje-miasto.pl (tekst,
zdjęcia) podlega takim samym zastrzeżeniom jak strona oryginalna w języku
niemieckim.

Zastrzeżenia właściciela
oryginalnej strony, Pana Hans-Joachim Pfau:

Wszystkie prawa zastrzeżone.
Teksty, zdjęcia i ilustracje podlegają prawom własności i innej ochronie.
Zawartość tej strony internetowej nie może być kopiowana i rozpowszechniana dla
celów handlowych oraz udostępniana stronom trzecim. Znaki handlowe, jeśli nie
określono inaczej, są prawnie chronione.

Wszystkie informacje
niniejszej strony i bank danych zostały przygotowane z najwyższą starannością.
Nie odpowiadam za dokładność i ewentualne błędy uzyskanych informacji jak i za
szkody, wynikające bezpośrednio lub pośrednio z korzystania z niniejszej strony
internetowej.