Gimnazjum Nr 9

 

ELBING – GIMNAZJUM NR 9 – ELBLĄG

 

 

SCHICHAU POWRACA Z ZAPOMNIENIA

 

26. października 2007 odbyło się podsumowanie projektu „Ferdinand Schichau”. W uroczystym wieczorze udział wzięło wielu gości, nauczycieli i uczniów. Wśród gości byli także przedstawiciele mniejszości niemieckiej. Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej było współorganizatorem uroczystości.

Ferdinand Schichau, największy elbląski przemysłowiec, zwyciężył decyzją uczniów w wyborze patrona szkoły.

 

 

 

Uczniowie Elbląskiego Gimnazjum Nr 9 wybrali na patrona szkoły Ferdynanda Schichau – słynnego fabrykanta, który zasłużył się dla miasta. Schichau otrzymał jedną trzecią głosów i zwyciężył z takimi konkurentami jak Marek Kotański, Wisława Szymborska czy Maria Skłodowska – Curie. Przed wakacjami szkoła złożyła do Prezydenta Miasta wniosek o nadanie imienia. Zgodnie z procedurą, Prezydent przedłożył wniosek do zatwierdzenia Radzie Miasta.

Idea nadania imienia powstała w roku 2005. 15 klas złożyło 15 różnych kandydatów. Każda klasa musiała wyczerpująco uzasadnić czym kandydat się zasłużył. W drugiej fazie wybrano 5 osób, min Ferdynanda Schichau. Dyrektor szkoły była zaskoczona.

„Zaskoczeniem dla mnie nie był fakt, że Schichau był właścicielem olbrzymiej fabryki i położył podstawy pod rozwój gospodarczy Elbląga, lecz że dbał o pomyślność swoich pracowników. Po jego śmierci, postawili oni z własnej inicjatywy jego pomnik” – powiedziała dyrektor szkoły Hanna Targońska.

Zdaniem dyrekcji, szkoła i tak coś zyskała, nawet jeśli Rada Miasta by się nie zgodziła na Schichaua jako patrona, ponieważ podczas walki wyborczej wszyscy wiele dowiedzieli się o Elblągu i jego historii. Dodatkowo uczniowie i nauczyciele podczas wyborów poznali wielu interesujących ludzi. Nawiązali kontakty z potomkami Schichaua oraz Stowarzyszeniem Mniejszości Niemieckiej, którzy byli pomocni przy zbieraniu informacji o patronie. Walka wyborcza w Gimnazjum Nr 9 trwała prawie pięć miesięcy. Przeprowadzono trzy konkursy poświęcone Ferdynandowi Schichau,
historii literatury niemiecko-polskiej. Były one dobrą okazją dla uczniów dla poprawy znajomości języka niemieckiego.

Zwycięzcy otrzymali nagrody a wszyscy uczestnicy otrzymali prezenty. Nagrody i prezenty przekazało niemieckie Stowarzyszenie, przy finansowym wsparciu AGMO e.V. z Niemiec.

 

 

 

TEKST PANA HANSA PFAU

 

Poprzednikami obecnego Gimnazjum była szkoła kościelna w roku 1855, później Szkoła Dla Chłopców oraz Szkoła
Okręgowa Heilig-Leichnam Dla Dziewcząt. Obie znajdowały się na „Kleine Stromstr. 5”, później przemianowane na 4. Szkołę Chłopców i 4. Szkołę Dziewcząt. Szkoły ludowe w Elblągu, w XIX wieku nie miały nazw lecz numery. Do tej szkoły chodził Ferdynand Schichau.

Szkoły te musiały ustąpić miejsca stoczni Schichau. Przy pomocy rodziny Schichau w roku 1873, na Heilig-Leichnam-Str. 105 została zbudowana podzielona szkoła, która została poświęcona 6. października 1873. W roku 1896 dobudowano piętro. W roku 1914 szkoła dla chłopców otrzymała nazwę Szkoła Schichau a szkoła dla dziewcząt dla uczczenia Schichaua otrzymała imię jego córki Elisabeth (Elisabeth-Schule).

 

Poprzez wnioskowaną obecnie zmianę nazwy z „Gimnazjum Nr 9” na „Szkołę Schichau”, Miasto Elbląg wychodzi na przeciw nie tylko nauczycielom i uczniom ale udowadnia starym elblążanom, że znany elbląski przemysłowiec, który wieloma wynalazkami zmienił trochę świat, jest respektowany i uczczony przez obecnych mieszkańców Elbląga.