Home

Poniższa strona jest tłumaczeniem niemieckiego oryginału znajdującego się pod adresem: www.hans-pfau-elbing.de. Jej autorem jest elblążanin z urodzenia – Hans-Joachim Pfau. Tłumaczenia dokonano za jego zgodą. Strona jest w ciągłej rozbudowie tak jak oryginał. Strona jest również apolityczna jak Róg 2 Maja w Elblągu. Autor i tłumacz odcinają się od politykierów po obu stronach Odry i mają nadzieję, że wniosą swój niewielki wkład w rozwój normalnych, sąsiedzkich stosunków naszych narodów.

 

Witam – Willkommen

Czy znacie miasto Elbląg w dawnych Prusach Zachodnich?
Miasto z rzeką o tej samej nazwie, bez własnego źródła, która wprawdzie jest żeglowna ale ma tylko 19,8 km długości i płynie zależnie od kierunku wiatru z południa na północ lub na odwrót. W zasadzie jest to naturalny kanał na poziomie morza, między Jeziorem Drużno i Zalewem Wiślanym. Tutaj urodziłem się w roku 1935. Na tych stronach chcę zachować wspomnienia o moim ojczystym mieście, zainteresowanym przekazać podstawowe informacje i nawiązać nowe kontakty.

Tablicę po lewej wykonałem ze starego  drewna lipowego. Ma wymiary 75x54x7 cm. Na jej dole przedstawiony jest ratusz Starego Miasta, który spalił się 26 kwietnia 1777 roku i nie został odbudowany. Rok 1737 odnosi się do 500- lecia istnienia Elbląga. Aniołek był w latach 1700 ulubionym wspornikiem herbu, symbolizował niebiański dobrobyt miasta. Herb posiada dwa krzyże zakonne w kolorach miasta czerwonym i białym, nawiązujących do miasta matki – Lubeki. Dolne pole herbu jest pokryte złotą siecią rybacką, która oznacza bogactwo ryb w rzece Elbląg i Zalewie Wiślanym.

 

W roku 1955 z naszego starego Elbląga nie zostało wiele. Całkiem na prawo znajduje się byłe prezydium policji, dzisiaj Hotel Elzam, nad nim widoczny dymiący komin z Schichau.

Widok z wieży kościoła Trzech Króli na ulicy Ślusarskiej. W białym domu, poniżej na lewo, z wejściem z podwórza była fabryka cukierków Hoffman, obok na prawo przez drzewa parku przeziera hotel „Englisches Haus”. Za nim na lewo był „Cichy Róg” (Stille Winkel). Dalej na prawo, wzdłuż ulicy Friedrichstr. znajduje się „Nowy Ratusz”, z rzadkim widokiem na wewnętrzne podwórze. Poniżej okrągłej wieży ratusza stoi jeszcze stary Urząd Stanu Cywilnego, który został usunięty aby ustąpić nowemu prezydium policji. Prezydium policji, bez portalu wejściowego stoi jeszcze dzisiaj, jako Hotel Elzam. Przy prawej krawędzi obrazu, na dole, dachy ulicy Junkerstr. Biały szczyt na krawędzi to synagoga żydowska. Długi komin przy lewej krawędzi obrazu, stoi na ulicy Kalkscheunstr. 3 i 4, i należy do pralni parowej Joh. Koppenhagen. Trochę na prawo znajduje się wieżyczka dachowa szkoły Agnes-Miegel a za nią silosy na Wyspie Spichrzów. Dalej na prawo Kościół Marii oraz Brama Targowa.

A to jest Elbląg 2006!!!

Dzięki pracowitym rękom dzisiejszych mieszkańców oraz troskliwemu Urzędowi Miasta z prezydentem o silnej osobowości, w ostatnich latach z morza ruin powstało na nowo piękne Miasto Elbląg.

********************************************************************************************************